1392/11/29

تور آشنایی با دانشگاه برای اساتید جدید الورود برگزار شد.

تور آشنایی با دانشگاه برای اولین بار در دانشگاه برای اساتید جدید الورود برگزار شد.

 

به منظور آشنایی با دانشگاه 120 نفر از اساتید، در تور2 روزه‏ای با  دانشگاه، آیین‏نامه‏ها و توانمندی‏های آن آشنا شدند. این تور به همت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و با همکاری معاونت‏های مختلف دانشگاه و با  حضور 120 نفر از اساتید جدید الورود در روز های 16 و 17 بهمن در تالار غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد. در این تور2 روزه شرکت کنندگان با قسمت‏های مختلف دانشگاه ، معاونت‏ها ، آیین نامه  و قوانین مرتبط آشنا شدند. ریس دانشگاه در این برنامه انتظارات، سیاست‏ها و راهبرد‏های کلی برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دانشگاه را برای اساتید تبیین نمودند. در پایان این برنامه اساتید از قسمت‏های مختلف دانشگاه از جمله موزه مردم شناسی، رصد خانه، مزرعه آموزشی و اماکن ورزشی بازدید نمودند.

پیوست ها:

- فرم درخواست وام از صندوق رفاه هیات علمی (تور آشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- شرایط عضویت در صندوق رفاه اعضای هیات علمی وام (تور آشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- درخواست عضویت در صندوق قرض الحسنه (تور اشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- درخواست وام اساتید (تور آشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- امور رفاهی هیات علمی (تور آشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- خلاصه آیین نامه پژوهشی (تور اشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- آشنایی با معاونت آموزشی (تور آشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- آیین نامه استخدامی کارگزینی (تور اشنایی با دانشگاه بهمن 92)
- شیوه نامه تشویق دانشگاه زنجان (تور آشنایی با دانشگاه بهمن 92)

-آیین نامه ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی