1393/11/15

حضور رییس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در دانشگاه

حضور رییس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در دانشگاه

نشست دکترزکایی رییس مرکزنظارت وارزیابی وزارت علوم با روسای دانشگاههاوموسسات آموزش عالی استان

 

 

جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی استان با حضور دکتر زکایی رییس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در تاریخ 23 دی ماه در سالن شهید شهریاری دانشگاه زنجان برگزار شد. در این جلسه پس  از خیر مقدم توسط ریاست دانشگاه ، دکتر زکایی در خصوص اهداف و چشم انداز‏های آموزش عالی سخنرانی نمودند. سپس دکتر شهروس‏وند مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گزارش کاملی از عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی و همچنین آمار مبسوطی از وضعیت آموزش عالی استان ارائه نمودند. در ادامه برخی از روسای دانشگاه‏های استان به بیان نظرات و دیدگاه‏های خود در خصوص نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان پرداخته و خواستار رفع این موانع توسط وزارت علوم شدند. همچنین در نوبت بعدازظهر هیات استانی نظارت و ارزیابی و کارگروههای تخصصی به بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود در راستای ارتقای آموزش عالی استان پرداختند .