1392/10/24

سامانه سناد راه اندازی شد

سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاهی استان زنجان(سناد) با حضور نمایندگان دانشگاه های استان رو نمایی شد.

در کنار این مراسم گارگاه آموزشی سامانه سناد با حضور نمایندگان دانشگاه های استان نیز برگزار گردید. 

این سامانه به منظور ثبت و انعکاس آمار و اطلاعات دانشگاه های سطح استان توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی طراحی و راه اندازی گردید. این سامانه برای اولین بار توسط یک دانشگاه مادر در سطح کشور به مرحله اجراء درآمد، که دارای مزایایی به شرح ذیل می‏باشد. 

1- تسریع در ثبت و انعکاس آمار: در این راستا تمام دانشگاه‏ها در کمترین زمان ممکن می‏توانند اطلاعات مورد نظر در فرم الف نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه ها را به صورت آنلاین در سیستم وارد نمایند.

2- امکان تحلیل مقایسه‏ای داده‏های دانشگاه‏ها در سال‏های متوالی به منظور سنجش نرخ رشد دانشگاه‏ها به صورت واحدی و بین دانشگاهی

3- کاهش محسوس گردش کار اداری.

4- امکان گزارش گیری آنلاین برای تمام دانشگاههای سطح استان