1392/06/27

دانشجویان و ارزیابی آموزشی

دانشجویان و ارزیابی آموزشی

با توجه به اینکه دانشجو عنصر اصلی در سیستم آموزش عالی می‏باشد و آموزش و تعلیم این قشر اصلی‏ترین وظیفه نهاد آموزش عالی می‏باشد لذا سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش‏های ارائه شده به دانشجویان جهت صیانت از این سرمایه گرانبهای انسانی امری ضروری به نظر می‏رسد.

الف :  نقش و  اهمیت مشارکت دانشجویان در ارزیابی آموزشی

انجام هر نوع ارزیابی در محیط دانشگاه بدون نقش و مشارکت دانشجویان  ناقص و فاقد اعتبار است. زیرا دانشجویان به عنوان رکن اصلی آموزش گیرندگان در سیستم دانشگاهی می‏باشند.اهمیت مشارکت دانشجویان در سنجش و ارزیابی آموزشی یکی از مهمترین موارد در سیتم دانشگاهی است وضرورت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا مواردی از آثار این مشارکت در ذیل ارائه می گردد.

1-تاثیر ارزیابی دانشجویان در ارتقاء اساتید

طبق بند2-2 آیین نامه ارتقاء اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارزیابی کیفیت آموزشی از طریق نظرسنجی دانشجویان امتیاز مهمی در ارتقاء اساتید به مرتبه های علمی بالاتر دارد.

2-تاثیر ارزیابی دانشجویان در بهبود کیفیت آموزش

روئسا و معاونین دانشکده‏ها و دانشگاه به صورت مداوم ارزشیابی اساتید را در هر ترم مورد بررسی قرار داده و تفکیک و تمایز های لازم را به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده‏ها انجام می‏دهند همچنین در انتخاب اساتید برتر در حوزه آموزش از این نتایج بهره‏برداری می‏شود.

3-تاثیر ارزیابی دانشجویان در برنامه ریزی دروس اساتید

اساتیدی که نمره ارزشیابی درس آنها توسط دانشجویان ، فارغ التحصیلان و دانشجویان ممتاز از مطلوبیت لازم برخوردار نباشد، در برنامه ریزی دروس ترم آینده آنها مورد لحاظ قرار می‏گیرد

ب : روشهای مشارکت  دانشجویان در ارزیابی آموزشی

ارزیابی آموزشی  در گذشته به صورت  سنتی، دستی و بعضا با دقت اندک انجام می پذیرفت اما با الکترونیکی شدن سیستم‏های اداری و دانشگاهی ارزیابی  و سنجش سیستم آموزشی به سمت بهره مندی  از سامانه‏های جامع و مرتبط حرکت نمود. در حال حاضر بیشتر ارزیابی‏ها در دانشگاه با این سیستم ها انجام می‏گیرد. همچنین مراجعه حضوری و مصاحبه نیز مکمل ارزیابی سامانه‏ای می‏باشد.

1-از طریق سامانه گلستان

سیستم جامع آموزشی گلستان برخی فرایندهای ارزیابی آموزشی را با کیفیت و کمیتی مناسب پوشش می دهد دانشجویان در اواخر هر ترم می‏توانند با مراجعه به این سیستم  به آدرس : Golestan.znu.ac.ir  در خصوص روشهای تدریس اساتید اظهار نظر نمایند. لذا نتایج به دست آمده  از آن به عنوان  یک آیتم موثر در ارزیابی عملکردعلمی- آموزشی، روشهای روزآمد تدریس و رفتارو شئون معلمی و دانشگاهی اساتید استفاده می‏شود.

2-از طریق سامانه سپاد / sepad (سیستم پیگیری انتقادات دانشگاهی)planning.znu.ac.ir/sepad

سامانه‏ای دانشجویی _ دانشگاهی است جهت هر گونه انتقاد، پیشنهاد و اعتراض آموزشی، پژوهشی و رفاهی که اطلاعات در آن کاملا محرمانه بوده و پیگیری آن از طریق خود پرتال با گرفتن کد پیگیری، زمان دریافت و پاسخ از واحد مربوطه و مشاهده مراحل پیگیری قابل رویت  می باشد

3-از طریق مصاحبه و مراجعات حضوری

 با توجه به انجام ارزیابی گروه‏ها بخشی از فرآیند ارزیابی شامل مراجعه حضوری ارزیابان به دانشکده ها و گروه ها و مصاحبه با دانشجویان و اخذ نظرات ،پیشنهادات و انتقادات دانشجویان می باشد. که این امر راهی مهم در بالا بردن کیفیت آموزش در دانشگاه می‏باشد.

4-از طریق عضویت در یاران دانشگاهی

یاران دانشگاهی اصطلاحی است دانشجویی، برای آنهایی که در بحث سنجش و ارزیابی آموزشی مشارکتی فعال دارند. به همین منظور یاران دانشگاهی با شرکت در همایش‏ها و گارگاه‏های آموزشی و با شرکت در اردو‏های فصلی با فعالیت‏های آموزشی و فرهنگی دانشگاه آشنا شده  و به عنوان یاری معتمد، کمک رسان مسئولین دانشگاه در بالا بردن سطح کیفیت آموزش و پژوهش باشند.

در این راستا مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و انتقادی در مسیر ارتقاء کیفی آموزش ، پژوهش و رفاهی  دانشگاه می‏باشد و از نظرات ارزشمند شما دانشجویان عزیز استقبال می نماید.

ارتباط با ما

E-mail:nezarat@znu.ac.ir

تلفن تماس:  5152319، 5152357- 0241

سیستم پیگیری انتقادات دانشگاهی:   planning.znu.ac.ir/sepad

 

 انتظار از دانشجویان در فرایند یاددهی-یادگیری

تحولات نیم قرن اخیر در روانشناسی و علوم تربیتی موجب شده است که علم و هنر یاددهی-یادگیری (پداگوژی) نیز متحول شود و رویکردهای جدیدی مورد توجه قرار گیرد. از این رو، مفاهیمی مانند تدریس، یادگیری و نیز نقش یادگیرنده، نقش همکلاسان در یادگیری در کلاس درس برای تحقق یادگیری عمیق دگرگون شده است.

این دگرگونی، تاکید بر مسوولیت پذیری دانشجو دارد. به عبارت دیگر، از دانشجویان انتظار می رود که خود مسوولیت یادگیری را بپذیرند و نسبت به عملکرد مطلوب در یادگیری تلاش کنند. برای این منظور دانشجویان باید با تعامل با مدرس و محیط ، آگاهی لازم را از طریق خود-ارزیابی نسبت به یادگیری خود بدست آورند. سپس ضمن مورد نظر قرار دادن سطح مطلوب عملکرد ، برای دستیابی به آن، علاوه بر تعامل با مدرس، با مواد درسی و منابع یادگیری تعامل برقرار کنند و در ماده درسی مورد نظر به ساختن دانش خود بپردازند. همچنین این دانش را به تجربه بیازمایند و در نتایج حاصل تامل نماید. این چنین، دانشجویان می توانند به یادگیری عمیق دست یابند و مهارت های یادگیری مداوم را در خود پرورش دهند.

 

 

 

1-نقش خود-ارزیابی دانشجویان در یادگیری عمیق

خود-ارزيابي یعنی قضاوت یادگیرنده نسبت به عملکرد یادگیری خود. دانشجو از این طریق، ضمن درك كاستي ها و مشكلات خود در یادگیری، نيازهاي خود را شناسايي كرده و ضمن تعامل با: مدرس، منابع درسی و همکلاسان، درصدد رفع مشکلات بر مي آيد. در اين روش دانشجو تصوير روشني از یادگیری خود بدست می آورد. علاوه بر آن، زواياي ناپیدای عملکرد خود را نمایان می کند. به عبارت دیگر، دانشجویان با پی بردن به عملکرد مطلوب و با خود-ارزیابی ،تلاش های لازم برای بهبود كيفيت يادگيري خود را در می یابند و می تواننددستیابی به یادگیری عمیق را عملی سازند.

2- نقش دانشجویان در ارتقا کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری از طریق ارزیابی دقیق از تدریس

  یکی از عوامل موثر بر یادگیری عمیق، تدریس مطلوب است. در تدریس مطلوب دانشجو تنها دريافت كننده بلافصل پیام های آموزشی درفرایند تدریس-یادگیری نیست. بلکه انتظار می رود دراین فرایند از مرحله هدف گذاری برای درس تا مرحله نهائی تحقق هدف ها، مدرس و دانشجو تعامل لازم راداشته باشند و مدرس دانشجو را به تجربه و تامل هدایت کند و از این رو، دانشجو يكي از بهترين منابعی است كه مي تواند در مورد كيفيت تدريس اظهار نظر كند. هرچند پژوهش ها در این باره نتایج گوناگون بدست می دهند، اما ديدگاه دانشجو در مورد نقاط قوت و ضعف فرایند تدريس-یادگیری مي تواند مبناي بهبود كيفيت تدريس باشد. دانشجويان معمولا بهترين مشاهده گر و گزارش كننده تدريس مدرس هستند.