1392/09/10

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی ورودی90 به بعد

برنامه آشنایی با دانشگاه زنجان و توانمندی های آن  به همراه ارائه گواهی. شماره تماس 5152319 شرکت اعضای محترم در این برنامه الزامی است.

زمان: 16 و 17 بهمن  1392(چهارشنبه و پنجشنبه) ساعت 8 صبح الی 16 عصر

مکان: تالار غدیر دانشگاه زنجان